Privacy verklaring

Inleiding

 

Totalbility B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Deze verwerking is nodig om de gegunde opdrachten uit te kunnen voeren en onze doelstellingen te bereiken. De persoonsgegevens betreffen ofwel direct een natuurlijk persoon, of is naar deze persoon te herleiden. In dit privacy- en beveiligingsbeleid leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Als bedrijf hebben wij de verantwoordelijkheid en (dus) de plicht om zorgvuldig met gegevens om te gaan, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor vragen kunt u contact opnemen met Totalbility B.V.

Ons bedrijf

Totalbility B.V. is een universele leasemaatschappij. De dienstverlening van Totalbility B.V. bestaat uit operational lease, financial lease, shortlease, financieringen, in- en verkoop van jong gebruikte en nieuwe personenauto's en de in- en verkoop van jong gebruikte en nieuwe bedrijfsauto's. Voor deze dienstverlening stellen klanten informatie ter beschikking. Dit privacy- en beveiligingsbeleid ziet toe op al onze verwerkingen van informatie - ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Naam en contactgegevens
Om te communiceren met u over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en eventuele levering van producten, gebruiken wij uw naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Sollicitatiegegevens
Eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, gebruiken wij voor de sollicitatieprocedure. We zullen uw CV-gegevens alleen met uw toestemming raadpleegbaar maken voor derden. U kunt zelf te allen tijde de raadpleegbaarheid van het CV, geheel of gedeeltelijk beperken. Bedenk goed welke gegevens u in uw CV opneemt wanneer deze raadpleegbaar is voor derden.

Interesse van klanten en prospects
Persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten gebruiken wij om onze dienstverlening op uw interesses en wensen af te stemmen, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.

Bezoekersgegevens
Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina's die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten -gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen.

Informatie en inzage:
Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie:
Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid:
U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking:
Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet):
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beŽindigen.

Overdraagbaarheid:
Dit is een recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Toestemming intrekken:
Als u toestemming voor een verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP:
Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan zouden we graag willen dat u contact met ons opneemt. Wel moeten we u melden dat u hierover een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bewaartermijnen

Totalbility B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij gebruiken cookies op de website van Totalbility B.V.. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiŽnt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy- en beveiligingsbeleid. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Totalbility B.V. verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

• het IP-adres
• technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
• vanaf welke pagina u op de website bent gekomen
• wanneer en hoe lang u de website bezoekt of gebruikt
• of u gebruik maakt van functionaliteiten van de website of webshop
• welke pagina’s u bezoekt op de website en welke schermen u bezoekt

Verwijderen:

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vind u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer 7 en 8

Internet Explorer 9

Safari

Opera

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Totalbility B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of mail ons.

Direct meer informatie? Wij staan voor u klaar!

Meer informatie
whatsappbtn